Vidya Bharati School
Affiliated to C.B.S.E, Senior Secondary, C- Block, Surya Nagar, Ghaziabad (UP)

Join us | Contact us | Parent Feedback

VIDYA BHARATI SCHOOL is proud recipient of top 10th challenger position among Ghaziabad schools – survey conducted by TIMES OF INDIA, 2018.


Section Links

Transfer Certificates


Transfer Certificates

Transfer Certificates 2018-19

October 2018

Vishnu Hari Kumar

Abhishek Bhatia

Abhishek Dubey

Amisha Chauhan

Asif Khan

Avni Thakur

Avya Kundan Sharma

Kavita Thakur

Saksham Sharma

Sohail

Tanishq Talwar

Tanya Goyal

Tarun Raghav

Vaishali Sharma

Veer Dhama

Vishakha Kardam

Vishal Raghav

 

August 2018

Aakash Singh

Aditya Jindal

Anish Singh Raghav

Ankur Singh

Arshita Singh

Aryan Tyagi

Bani Goel

Deepak Baid

Garima Bhatnagar

Harshit

Kunal Katiyar

Kunal Sharma

Mahak Walia

Mahima M Josh

Mansi Kansal

Mansi Sharma

Mrigank Sharma

Muskan Rawat

Neha Soni

Prayas Kapoor

Rashmi Dhama

Ritwik Kumar

Roshni Jha

Sachin Yadav

Sakshi Bhandari

Samay Varshney

Sanskriti Singh

Saurabh Singh

Shaurya Gupta

Shivam Rajput

Shivam Yadav

Shivani Bhatiya

Shruti Kumar

Soni Tyagi

Srishti

Suraj Meena

Tanishq Sharma

Tanya Tomar

Tarun Chahal

Varyusha Chouhan

Vasudha Rawat

Vidhi Khare

Vishakha Jain

Yatin Kondwal

 

July 2018

Sakshi Sharma

Sarthak Tyagi

Sawan Bobla

Shagun Singh

Shreshth Srivastava

Shriyansh Verma

Shubham Sharma

Sparsh Katiyar

Sunisht Rana

Tannu Rani

Tushar Singh Bhati

Tushar

Vaibhav Pradhan

Vidushi

Vipin Rawat

Vishal Chechi

Yashika Tyagi

Yatharth Tyagi

Aakash Thakur

Abhay Pratap Singh Chauhan

Abhishek Goyal

Anuj Bhasin

Anurag Singh

Aradhya Verma

Aryan

Ayush Gupta

Ayush Negi

Chahat Sabharwal

Daksh Chauhan

Divya Pal

Garima Sharma

Harsh Dixit

Jaanvi Komal

Kahaani Mishra

Khushboo Anand

Kirti Raghav

Kshitij Srivastava

Kuldeep Kumar

Kunal Bhatnagar

Kunal Sharma

Kushagra Jaiswal

Manish Rana

Mohit Thakur

Mrinalini Singh

Muskan Singhal

Naitik Nagar

Namita Mittal

Nandini Mishra

Neelabh Sharma

Neha Singh

Nikhil Garg

Pandav Gupta

Priyanka Kataria

Ramniwas

 

May 2018

A. J. Bhaskar Saxena

Aatifa Siddiqui

Abhay Pratap Singh Chauhan

Abhishek Kumar

Adithya Subramaniam

Aditya Gupta

Afridi Khan

Akshita Sharma

Alankrit Sharma

Alisha Mariam Johnson

Ananya Pandey

Anish Singh Raghav

Ankit Rana

Anurag Singh

Aradhaya Verma

Arpita Godara

Arpita Sharma

Aryan

Chirag Bhardwaj

Deepika Baghel

Dev Rattan Sharma

Dhruvi Kalra

Harsh Tiwari

Kashifa Siddiqui

Kavika

Khushi Chaudhary

Kunal Tomar

Lakshita Rana

Mazhar Rahman

Natik Nagar

Navneet Nagar

Parth Godara

Pratishtha Jha

Rohit Kashyap

Shriyansh Verma

Shubh Chadha

Soumil

Sunisht Rana

Tushar Singh Bhati

Vishal Chechi

Yashowardhan Tiwari

 

April 2018

Aditya Gupta

Amit Singh Chauhan

Aryan Garg

Ayush Gupta

Cheshta Khera

Divyam Modani

Gaurav Khanna

Jaanvi Komal

Mitali Raj

Navdeep Singh

Nitish Kumar Gharti

Panrita Rana

Parth Khanna

Prateek Singh

Priyanshu Nahata

Sameer Kushwaha

Sarthak Khera

Shagun Sharma

Shagun Singh

Shubhi Sharma

Sparsh Katiyar

Srishti Bhardwaj

Vansh Gupta

Pranav Rawat

Gagan Dhama

Namish Jain

Pranav Rawat

Pratishtha Jha

Shaurya Pratap Singh

Sumit Tripathi

Ujjwal

 

Transfer Certificates 2017-18

August 2017

Robin Singh

Roshan Negi

Sandeep Kumar

Saransh kain

Shreyans Golcha

Jatin Bhardwaj

Jitumayee sahoo

Kajal Sharma

Kishan

Krithik Nayyer

Manomay Sharma

Mohit Sharma

Muhammad Anas

Muskan Bagga

Namrata Nirmal

Nishant

Pratiyush Tyagi

Avnish Daniel

Ayush Tyagi

Ayushi Gupta

Deepanshu Negi

Deepanshu Rawat

Harshit Garg

Harshit Tiwari

Harshul Gupta

Himani Sharma

Ishwar Singh

Jaskaran Singh

Kuldeep Chaudhary

Manish Singh

Mohd. Samar

Naman Arora

Piyush Goyal

Rahul Kumar Pandit

Rahul Kumar

Sanvi Thapliyal

Saurav Chaudhary

Abhishek Chauhan

Abhishek pant

Abhishek Tyagi

Aditya Chopra

Aditya Dubey

Ajay Negi

Akash Chopra

Aman Kumar

Amit Joshi

Amit Kumar

Anchal Gautam

Anmol Arya

 

July 2017

Deepanshi Singh

Abhishek Gupta

Abhishek Pal

Akash Chauhan

Amandeep Singh

Aniket Gupta

Anjali Bisht

Ankur Thakur

Anmol Sapra

Arsh Garg

Arshad Raja

Aryaman Gupta

Ashutosh Kumar

Bobby Kumar

Divya Tyagi

Gagandeep Singh Sra

Gauransh Kumar

Gaurav Kumar

Gourav Singh

Hardik Joshi

Hardik Sharma

Harsh Tyagi

Harshita Jain

Himanshu Bagaria

Himanshu Khanduri

Himanshu Rawat

Lalit Bidhuri

Megha

Mohd Samar Naqvi

Moin Khan

Muskan Sharma

Nancy Tyagi

Naved Alam

Noor E Zehra

Prabhat Kumar

Pranav Jha

Pranjay Varshney

Rahul Jaiswal

Rishabh Sharma

Sadik

Sarthak Jain

Sarvesh Singh

Shivam Singh

Siddharth Bothra

Simran Varshney

Snehal Jha

Suruchi Malik

Tanmay Chaudhary

Tanya Singh

Tarun Sharma

Vartika Sharma

Vipul Bhandari

Vipul Kasana

Vishaka Tyagi


May 2017

Abhinav Mittal

Akansha

Anjali Aggarwal

Anjali Pandey

Anmol

Arsh-E-Alam

Aryaman Gupta

Aryan Chaudhary

Aryan Lakha

Bharat Garg

Deepankar Singh

Dev Chatterjee

Dharmesh Kondwal

Dia Taoram

Firoz Husain

Gaurav Bisht

Gaurav Sharma

Harjot Singh

Harsa Singh Bhatti

Ishaan Gupta

Ishant Gupta

Jatin Bhatt

Jitesh

Joy Biswas

Kushank Rao

Laksh Sharma

Mahak Thukral

Mahika Miyan

Manvendra Kaushik

Mayank Aggarwal

Naman Jhandal

Palki Chaudhary

Parth Zutshi

Poonam Ahirwal

Poorva Kaushik

Prajal Chhetri

Purushottam Kumar

Rashika

Ritik Raj

Ritika

Rohit

Sachin Kumar

Sandeep Uniyal

Shavivya Mishra

Shivam Upadhyay

Shreya Upadhayay

Shubham Bhari

Sumit Singh Chauhan

Suryansh Shukla

Tanvi Gupta

Tarush Sharma

Varun Godiyal

Ved Prakash

Vishal Singh

Yaashi Singh

Yashika Shrivastava

Yashoda Joshi

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here
Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

 

Transfer Certificates 2016

Aakansha Singh

Aashish Kumar Patel

Abhinav Surjan

Abhinav Varshney

Abhinav Vashistha

Abhineet Singh Negi

Abhishek Jha

Abhishek Kalra

Abhishek Kumar

Aditya Rawat

Ajit Tomar

Akash Bisht

Akash Jha

Akash Sharma

Akash

Akash Prasad

Amit Kumar

Amit Mishra

Anirudh Singh

Ankur Gupta

Ankush Lav

Anmol Chaudhary

Anshika Singh

Anubhav Verma

Ayush Jha

Ayush Rawat

Ayushman Sharma

Badal Kumar

Chetan chechi

Deeksha Tyagi

Deepak Bisht

Deepika Joshi

Dhananjay Gupta

Dhruv Chandok

Dhruv Rawat

Gaurav Naudiyal

Hanisha Thaper

Harsh Saxena

Harshit Meelu

Himani Mehta

Himanshu Chopra

Himanshu Joshi

Himanshu Sharma

Ishan Bansal

Ishita Maid

Jai Kumar

Janvie Verma

Jashan Preet Singh

Jitender Singh

Jyoti Kaushik

K. Lalith Kumar

Kamal Singhal

Kanika Pant

Karan Goyal

Kartik Negi

Kaushal Hirwani

Kiran Preet Kaur

Kirti Yadav

Komal Upadhyay

Kumar Shivam

Kunal Jha

Kunal Kaushik

Kunal Rai

Kunal Verma

Kundan Singh Rawat

M Anubha

Mansi Bisht

Manvi Sagar

Mayank Sharma

Mohd. Kasif

Mohit Thakur

Mudit Daga

Mukul Khattel

Neha Chaudhary

Nikhil Aggarwal

Nikhil Kumar Thakur

Nikhil Sharma

Nikita Dixit

Nitin gupta

Nupur Pathak

Omkar Tiwari

Poonam Jha

Prachi Jain

Pragya Khandari

Pragya Singh

Pramod Singh Kandari

Pranjal Thakur

Pratik Shyamsukha

Prince Adhana

Rahul Goutam

Rahul Rawat

Rahul Saini

Rajat Surana

Ravi Kumar

Rishabh Narang

Ritika Chaudhary

Rohan Sarkar

Ruchi Rawal

Sachin Thakur

saksham tripathi

Sameer Hussain

Sandeep Panwar

Sara

Saurabh Dhaundiyal

Saurabh Rawat

Saurabh Singh Rawat

Sejal Satish Nandanwar

Shailly Mehendiratta

Shanuma Ali

Shashank Singh

Shivam Pahuja

Shivani

Shivansh Shukla

Shrey Gupta

Shubham Bhadola

Shubham Chaudhary

Shweta Singh

Siddharatha Verma

Simran Dhama

Sonam Khan

Sumit Bidhuri

Tanu Malik

Teena Xavier

Vipin Rawat

Himanshu Sharma

Pranjal Thakur

Aashish Kumar Patel

Adavya Mishra

Aman Singh

Ghazal Saleem

Komal Rawal

Nitin Gusain

Pawan Kumar

Prashant Kumar

Sahej Deep Kaur

Sunny Raghav

Twinkle Sharma  

Utkarsh Choudhary  

Md. Faiz

Md. Gauhar

Md. Zaid

Nalin Arora

Navneet Singh

Nihal Jaiswal

Prachi Kumari

Pranshu Tiwari

Priya Dubey

Ravi Kumar Chauhan

Sana Chaudhary  

Sandeep Kumar  

Sayad Mohsin Raza

Shaurya Kumar

Sheetal

Shivam Soni

Shivanshu Chauhan

Shobhit Shrivastav

Shourya Pandey

Shyam Dev Mandal

Simran Verma

Smriti Dubey

Sofia

Sonalika Singh

Sujata Kumari

Sumishtha Chakarvarty

Tanishq

Vaibhav Goyal

Abhinav Tyagi

Adarsh Tripathi

Aditi Sharma

Aditya Chaudhary

Alisha

Anajli Yadav

Ananya Tyagi  

Anchal Kasana  

Anjali Kumari

Anushka Singh

Bushra

Chetan Joshi

Deepika Yadav

Deepshita Chakarvarty

Divyansh Sharma

Harshita Taneja

Hemant Mittal

Heran Grover

Himanshu Chauhan

Ishita Kumari

Jayant Dhingra

Jigyasha Koli

Jiya

Kharanshu Tiwari

 

 

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here


Home | About us | Campus | Circular | Vacancy | Admission | Contact us
© Vidya Bharati School, All Rights Reserved.